info > herinrichting > natuurparel

Natte natuurparel Wijboschbroek

Het Wijboschbroek is een unieke natte natuurparel in Brabant. Tot maximaal enkele meters onder maaiveld, soms zelfs tot aan maaiveld, bevinden zich kalkrijke leemlagen.Het gebied kent veel bijzondere natuurlandschappen: natte broekbossen, zeldzame voorjaarsvegetaties, coulisselandschap, populierenbossen en waterlopen. Daarnaast heeft het Wijboschbroek archeologische en cultuurhistorische waarden, bijvoorbeeld onverharde historische wegen en historische kavelgrenzen.


Biezenloop

Het gebiedsprogramma (pdf) waarborgt de samenhang tussen de diverse projecten. En van de onderdelen uit het gebiedsprogramma, waar het waterschap voor verantwoordelijk is, betreft het realiseren van de hydrologische doelen die noodzakelijk zijn om de (grond)water gebonden natuur in Wijboschbroek te herstellen.