hopduuvel > pagina 2

Hopd˙uvel

Het begrip ôhopd˙uvelö lag tot voor de Tweede Wereldoorlog alleen maar in de mond van de hopboeren. Het werd enkel uitgesproken als zijnde een zinnebeeld, een symbool voor de stormwinden die einde augustus de hopvelden teisterden. De hopboeren noemden die stormwind ôDe hopd˙uvelö. De hopd˙uvel is losgelaten, de hopd˙uvel gaat mijn hopveld vernietigen.

Die zomerstormwind komt regelmatig voor in ons land (en over geheel Europa): hij rukt de pannen van de daken, werpt de schoorstenen op de straat, verstrooit de bladeren van de bomen, vernietigt de fruitoogst, breekt takken af en knakt soms hele bomen neer, enů dus ook de hopranken. Die gevreesde stormwind brak vroeger de individuele hopstaken af en legt nu soms een geheel modern hopveld tegen de grond. Die draaiwinden verwisselden ook de hopranken. De schade was soms heel groot. Die stormwind, die hopd˙uvel kondigde al de volle herfst, ja de komende winter aan. Hij was de schrik van de hopboer.

klik hier om verder te gaan