info > wetenschappelijk > artikel

Hop-polyfenolen als fyto-oestrogenen en anti- kankermiddelen

Totnogtoe werd zeer weinig aandacht besteed aan andere, bewezen bio-actieve eigenschappen van hop. Daarom heeft het Laboratorium voor Farmacognosie en Fytochemie van de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen aan de Universiteit Gent, onder leiding van Prof. Dr. D. De Keukeleire, een researchprogramma opgestart rond de oestrogene en kankerbeschermende eigenschappen van hop. Het is al lang bekend dat overvloedige blootstelling aan hop invloed heeft op de vrouwelijke hormonale cyclus en dat menstruatiestoornissen vroeger vaak voorkwamen bij vrouwelijke hoppluksters. Dit effect werd toegeschreven aan een specifiek polyfenol in hop, namelijk xanthohumol. Zonder verder bewijs echter.

Recent werden bepaalde polyfenolen, zoals geniste´ne en da´dze´ne, gedetecteerd in een aantal bieren, weliswaar in uiterst lage concentraties (tot 30 nanomol per liter). Deze polyfenolen, ook aanwezig in soja, zijn fyto-oestrogenen (stoffen van plantaardige oorsprong die de activiteit van het natuurlijk vrouwelijk hormoon, oestradiol, nabootsen). Fyto-oestrogenen zouden beschermen tegen bepaalde hormoongevoelige kankers (borstkanker, prostaatkanker).

In het Gents laboratorium werden de oestrogene effecten van verschillende hopvariŰteiten wetenschappelijk onderzocht door middel van twee onafhankelijke in-vitro testen. De resultaten bevestigen dat hop, inderdaad, een zwakke, oestrogene activiteit heeft. De verschillende onderzochte hopvariŰteiten hadden significante verschillen in oestrogene werking. De Gentse onderzoekers besloten dat hop ÚÚn van de rijkste natuurlijke bronnen is van fyto-oestrogenen, vergelijkbaar met sojabonen.

De oestrogene activiteit wordt niet veroorzaakt door xanthohumol, zoals oorspronkelijk aangenomen. Evenmin blijken de sporen geniste´ne en da´dze´ne verantwoordelijk te zijn. De Gentse onderzoeksgroep ontdekte dat hop - voor zover bekend - het krachtigste fyto-oestrogeen in de natuur bevat: 8-prenylnaringenine of, kortweg, hope´ne (uit "hop" en "hoop"). De oestrogene effecten van hope´ne werden ondertussen ook via in-vivo studies bevestigd.

De aanwezigheid van hope´ne in hop biedt meteen een verklaring voor de menstruatiestoornissen bij hoppluksters. Sinds de hop machinaal geoogst wordt, is dit fenomeen verdwenen en en komt langdurige blootstelling aan dergelijke hoge concentraties hop-polyfenolen niet meer voor.

De enige wijze, waarmee de mens geconfronteerd wordt met hope´ne en andere fyto-oestrogenen uit hop, is via consumptie van bier. De oestrogene activiteit van bier is daarbij afhankelijk van de keuze van de hopvariŰteit en van de omstandigheden gedurende het brouwen. Daardoor zijn er oestrogene en niet-oestrogene bieren. Omdat fyto-oestrogenen ontegensprekelijk positieve gezondheidseffecten hebben, worden inspanningen geleverd om die hopsoorten te gebruiken, die een bepaalde oestrogene werking vertonen. Maar zelfs de meest oestrogeenrijke bieren hebben wellicht weinig effect op de menselijke gezondheid. De concentraties aan fyto-oestrogenen in bier zijn laag en men weet nog niets over de beschikbaarheid ervan in het lichaam bij bierconsumptie. Wel staat vast dat hop, een belangrijke bestanddeel van bier, veelbelovende gezondheidsbevorderende en medicinale eigenschappen heeft, die verder onderzoek verdienen.

bron: bier en gezondheid: medicinale eigenschappen van hop